AUTOEDICIÓ

AUTOEDICIÓ 

Format editorial paradigma d'una pràctica cultural lliure.

L’autoedició com a instrument per enfortir la inclusió, la intervenció i la integració social.

MEMÒRIA

HISTÒRICA

Projectes de memòria democràtica a través de la mediació artística per donar veu als col·lectius invisibilitzats per la historiografia oficial.

CORPòRIA

Projectes artístics que s’inscriuen en els cossos.

L’àmbit de treball més abstracte del col·lectiu.